Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğü

Ulaştırma Ve Teknik İşler Birimi

Birim ekibinin tüm operasyonlar, görevler, tatbikatlar, etkinlikler vb. faaliyetlere iştirak edebilmesi için personel sayısı ve ekipmana göre gerekli araç sayısını ve cinsini belirler. AFAD ve diğer Sivil Arama ve Kurtarma Kuruluşları ile afet alanına ulaşım sırasında kullanılacak güzergâh, konvoy intikal taktikleri, konvoya eskort eşliği planlaması, genel güvenlik gibi görüşmelerde bulunur. Ekibin envanterinde bulunan tüm araç ve gereçlerin bakımı, temizliği, güvenliği ve depo ve yedek tank yakıt durumundan sorumludur. Eksik araç, gereç, ekipman ve sarf malzemelerinin temini için Lojistik Birimi ile ortaklaşa çalışmalar yürütür.

Bu birimin sorumlusu Şube Müdürü Özkan YILDIZ'dır. 

(0484) 212-1111 / 3709

Dr. Öğr. Üyesi MALİK DURMAZ
Güncelleme : 23.06.2023 15:27:22